DZ X3.0 去除面包屑导航

 核心提示:声明:本站用的是X3默认修改Step 1:后台——全局——域名设置——应用域名:绑定域名,如图:Step 2:修改文件:template/default/forum/discuz.htm找到代码:开始于18行左右 div class='z' a href='./' class='nvhm' titl…

声明:本站用的是X3默认修改

Step 1:
后台——全局——域名设置——应用域名:绑定域名,如图:

Step 2:
修改文件:template/default/forum/discuz.htm
找到代码:开始于18行左右

 1. <div class="z">
 2.                 <a href="./" class="nvhm" title="{lang homepage}">$_G[setting][bbname]</a><em>»</em><a href="forum.php">{$_G[setting][navs][2][navname]}</a>$navigation
 3.         </div>

修改为:

 1. <span class="Apple-tab-span" style="line-height: 1.5; white-space: pre;">        </span><span style="line-height: 1.5;"><div class="z"></span>

Step 3:
修改文件:template/default/forum/forumdisplay.htm
搜索:

 1. <a href="forum.php"

全部替换为:

 1. <a href="http://$_G['setting']['domain']['app']['forum']/"

共2处,搜索下就看到了
Step 4:
修改文件:template/default/forum/forumdisplay_sort.htm
搜索:

 1. <a href="forum.php"

替换为:

 1. <a href="http://$_G['setting']['domain']['app']['forum']/"

Step 5:修改文件:template/default/forum/forumdisplay_list.htm
搜索:

 1. <a href="forum.php"

替换为:

 1. <a href="http://$_G['setting']['domain']['app']['forum']/"

Step 6:修改文件:template/default/forum/viewthread.htm
搜索:

 1. <a href="forum.php"

替换为:

 1. <a href="http://$_G['setting']['domain']['app']['forum']/"

Step 7:
修改文件:template/default/forum/viewthread.htm
搜索:

 1. <a href="forum.php"

替换为:

 1. <a href="http://$_G['setting']['domain']['app']['forum']/"

Step 8:
修改文件:source/module/forum/forum_misc.php
搜索:

 1. <a href="forum.php"

替换为:

 1. <a href="./"

Step 9:
修改文件:source/module/forum/forum_post.php
搜索:

 1. <a href="forum.php"

替换为:

 1. <a href="./"

Step 10:
修改文件:source/archiver/forum/discuz.php
搜索:

 1. <a href="../forum.php"

替换为:

 1. <a href="../f"

至此,已经删除了

未经允许不得转载:445IT之家 » DZ X3.0 去除面包屑导航

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏