phpcms v9:后台美化修改整理笔记

  核心提示:Phpcms-modules-admin-templates-main.tpl.php1,安全提示部分h6?php echo L('main_safety_tips')?/h62授权信息h6?php echo L('main_license')?/h63,团队部分h6?php echo L('mai…

Phpcms->modules->admin->templates->main.tpl.php

1,安全提示部分

<h6><?php echo L('main_safety_tips')?></h6>

2授权信息

<h6><?php echo L('main_license')?></h6>

3,团队部分

<h6><?php echo L('main_product_team')?></h6>

4,系统信息部分

<h6><?php echo L('main_sysinfo')?></h6>

5,快捷方式部分

<h6><?php echo L('main_shortcut')?></h6>

6,个人信息部分

<h6><?php echo L('personal_information')?></h6>

后台登陆界面修改

去掉:<div class="cr"><?php echo L("copyright")?></div> 去掉下面的版权(去掉了盛大)

修改登录图片: 找到staticsimagesdmin_img,修改这张图片就可以了

未经允许不得转载:445IT之家 » phpcms v9:后台美化修改整理笔记

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏